ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL

 

Zeeuws Eenakterfestival 2024

Na een succesvol Eenakterfestival in 2023, waar we met plezier op terug kijken, staan we nu in de startblokken om in 2024 opnieuw een Eenakterfestival te organiseren.
De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet: Er zijn afspraken met het Middelburgs Minitheater gemaakt om het Eenakterfestival op vrijdagavond 24 en zaterdagmiddag en -avond 25 mei 2024 daar te houden.
Zowel het bestuur van de stichting Zeeuws Eenakterfestival als het Middelburgs Minitheater kijken met plezier terug op het vorige festival.
Ook voor deelnemers en publiek is de ambiance van dit theater een prima plek om te genieten.
Het Zeeuws Eenakterfestival heeft een doorstart gemaakt als stichting en heeft als doelstelling jaarlijks een festival te organiseren, waar beoefenaars van amateurtoneel elkaar en het publiek kunnen trakteren op en verrassen met mooie voorstellingen!!
Belangrijk blijft ook het plezier van elkaar ontmoeten en naar elkaar kijken in een ontspannen sfeer.
Het Middelburgs Minitheater kan ons daarvoor een warm bad bieden. Het woord ‘mini’ geldt als ‘geuzennaam’ zo is in het bestaan van dit theater wel gebleken, maar ‘mini’ vergt beslist ook inventiviteit. Zo gelden er duidelijke richtlijnen voor het gebruik van kleedkamers, beperkte mogelijkheden voor decor en opslag daarvan en verdeling van de maximale capaciteit van de zaal.
Wat dit laatste betreft: Per dagdeel wordt in de eerste plaats rekening gehouden met cast en crew van de groepen die dan optreden. Het overige aantal plaatsen zal beschikbaar zijn voor de verkoop aan belangstellende bezoekers. Pas nadat de inschrijvingen bekend zijn, is duidelijk hoeveel plaatsen er zijn voor bezoekers. Kaarten kunnen vooraf online worden gekocht en eventueel aan de kassa bij het theater als er nog kaarten per dagdeel over zijn.
Veel zaken van voorheen zijn ook gebleven. Zo streven we naar een breed deelnemersveld, met groepen uit elke Zeeuwse regio en vooral met voorstellingen die met veel toewijding zijn gemaakt. Maar ook onze toneelvrienden die eerder deelnamen aan een festival mogen zich uitgenodigd voelen om zich aan te melden.
De eerste stappen voor het Eenakterfestival 2024 zijn gezet, de volgende stap is nu aan het amateurtoneelveld zelf. Wij zijn benieuwd naar het enthousiasme om mee te doen en zien de aanmeldingen van voorstellingen met belangstelling tegemoet.
Ook dit jaar zullen er weer nabesprekingen zijn.
Als stichting zien we een meerwaarde in het nabespreken van de voorstelling. Door over meerdere aspecten van de voorstelling een frisse visie te horen en eventuele adviezen te krijgen kan de voorstelling en de speler groeien. En daar gaat het natuurlijk om!
We zijn in gesprek over de precieze vorm voor deze editie.
De aanmeldingsformulieren voor deelname dienen uiterlijk 26 april 2024 digitaal binnen te zijn bij: info@zeeuwseenakterfestival.nl

=====================================================

Stichting Zeeuws Eenakterfestival

De vereniging Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA) is inmiddels omgezet naar stichting Zeeuws Eenakterfestival. Een lange periode van wikken en wegen, intern in het bestuur en via diverse algemene ledenvergaderingen is in 2018 het traject ingezet om te komen tot deze omvorming. Dit is namelijk niet  van de 1 op de andere dag zomaar even aangepast. 

We hebben binnen het bestuur er uitvoerig over gehad, de situatie van het ZCA met betrekking tot haar doelstelling en het Zeeuwse amateurtheater. Wat kunnen we en wat zijn de wensen. Duidelijk bleek dat de rol van het ZCA veranderd te zijn. Deels door minimale bestuurscapaciteit, wegvallen van subsidie, de ambitie welke bij de jtsz is ondergebracht en minder behoefte vanuit het veld. Het Eenakterfestival is wel al sinds jaar en dag een vaste waarde. Omdat we tot de conclusie kwamen dat dit behouden dient te blijven, hebben we hier volledig op ingezet. 

Hiervoor zijn we gaan oriënteren bij de notaris (welke ons al eerder heeft begeleid in het wijzigen van de statuten), her en der in het veld eens een balletje opgegooid want men hiervan vindt en uiteraard via onze leden. Uiteindelijk na aardig wat voorwerk kwam in februari 2019 de beslissing en akkoord via de algemene ledenvergadering om het traject door te zetten. 

En in 2020 is het dan zover dat we stichting Zeeuws Eenakterfestival zijn geworden, dit betekent dat we geen leden meer hebben en ons primair richten op het jaarlijks organiseren van het festival. In 2023 alweer de 34e editie! 

Dit betekent dat het ZCA er niet meer is. Een instituut wat al sinds de jaren 70 actief is geweest binnen het Zeeuwse amateurtheater. In vroegere tijden behoorlijk aanwezig, maar de laatste jaren bleek de behoefte minder. Het heeft ook te maken met de huidige tijd en de manier waarop het amateurtheater is ingericht. Nog steeds wordt er volop gerepeteerd met prachtige voorstellingen welke eruit voortvloeien maar dat blijkt ook goed zonder het ZCA te kunnen. Toch dank aan iedereen voor de jaren van support!